Evde Bakım Maaşı

yorumsuz
282

Kimler Evde Bakıcı Maaşı Alabilir? Evde Bakım Maaşı: Toplumda kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayan bakıma muhtaç olan bir çok insan vardır. Devletin bu kişilerin sağlık durumlarının daha da kötüleşmemesi için evde ağır özürlü yakını bulunanlara “evde bakım ücreti” altında maddi destek sağlıyor.

Bakıcı Maaşından Yararlanabilecek Kişiler:

Bir başkasının yardımı olmadan yeme, içme, tuvalet ihtiyacı gibi kendi gündelik ihtiyacını karşılayamayan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik” sağlık raporu kurulu raporu hazırlayama yetkisi olan hastanelerden temin edilecek raporla “Ağır Özürlü” olduğunu gösteren bir belge ile özürlü yakınları bakım parası almaya hak kazanırlar.

Evde Bakım Parası Alabilmek İçin Gerekli Evraklar:

 • Rapor vermeye yetkisi olan hastanelerden minimum %51 oranında iş göremez olduğunu gösteren heyet raporunun aslı,
 • Evde yaşayan çalışan ve emekli olmuş tüm bireylerin maaşlarını gösteren maaş bordrosu,
 • Aile bireylerinin üzerine kayıtlı malvarlığı varsa tüm bireylerin ruhsat veya tapu fotokopisi,
 • 18 yaşını doldurmuş ve kendi adına karar veremeyeceği yetkili sağlık kuruluşlarından tıbbi rapor ile belgelendirilen zihinsel engelliler için vasi kararı,
 • Engelli aylığı alıyorsa maaşını gösteren bordro,
 • Tapu Sicil Müdürlüğünden evde yaşayan aile bireyleri adına kayıtlı gayrimenkul olup olmadığını gösteren belge,
 • Tarla ve bahçelerden dolayı gelir elde edip etmediğini gösteren Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınan belge,
 • Aile bireyleri için Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan yerleşim kaydı,
 • Özürlü varsa eğitim durumunu gösterir belge,
 • Anne-babanın boşanmış olması durumunda boşanma kararı,
 • Evde yaşayan tüm bireylerin kimlik fotokopileri ve vergi dairesinden alınması gereken sicil yoklama belgesi,
 • Vergi dairesinden temin edilen sicil belgesinde kaydı çıkan bireyler için muhasebecilerinden temin edecekleri hesap özeti ve vergi levhası fotokopisi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak evde yaşayan tüm bireyler için sicil yoklama belgesi.

Özürlü ile Bakıcı Arasında Yakınlık Derecesi Nedir?

Bakıma muhtaç kişi ile bakıcılık yapacak kişi arasında kan bağı olması mecburidir. Kan bağı olmayan kişiler bakıcı sayılmaz ve ödeme yapılmaz. Ayrıca özürlü kişiye bakacak akrabası veya akrabası olmaması durumunda vasisinin özürlü kişi işe aynı evde ikamet etme zorunluluğu vardır.

Ancak bakıma muhtaç olan kişiye bakacak herhangi bir yakını yoksa bakımı hizmetleri heyetinin, bakım hizmeti verildiği takdirde bakımın yetersiz gelmeyeceği e herhangi bir sorun teşkil etmediğini öngörürse gidip gelinebilecek bir mesafede de akraba tarafından bakım sağlanabilir. Bu durumda bakıma muhtaç kişiye bakacak olan kişi özürlü kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına hasta ile minimum 8 saat geçirmesi gerekir.

Bakım Ücretinden Yararlanmak İçin Nereye Başvurulur:

Gerekli şartların taşınması ve gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra bakımı yapacak kişinin bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Müracaat alındıktan sonra gerekli incelemeler tamamlanır ve uygun görülürse bakıcı maaşı bağlanır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 15 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın